Số/ký hiệu văn bản | 03/2013/QĐ-UBND
Trích yếu |
Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn của UBND Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại văn bản | Pháp luật liên quan khác
Cơ quan ban hành |
Ngày ban hành | 15/01/2013
Người ký |
Tải file đính kèm

Các văn bản liên quan

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
  1184/QĐ-LĐTBXH    14/08/2013 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Gia đình và Trẻ em
  581/QĐ-UBND    15/08/2013 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020
  1425/QĐ-UBND    23/08/2013 Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng (dự án 4) thuộc Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015
  144/2013/NĐ-CP    29/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
  05/2011/TT-TTCP    10/01/2011 Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
  71/2011/QĐ-TTg    20/12/2011 Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù
  2406/QĐ-TTg    18/12/2011 Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
  9/2011/QĐ-TTg    30/01/2011 Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giao đoạn 2011 - 2015
  68/2010/QĐ-TTg    01/11/2010 Quy định hội có tính chất đặc thù
  112/2011/NĐ-CP    05/12/2011 Về công chức xã, phường, thị trấn

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??