Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  187/QĐ-TTg    18/01/2013 Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
  10/2013/QĐ-UBND    22/01/2013 Về việc điều chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ đảng, đoàn thể ở cơ sở mức phụ cấp đối với công an viên thường trực xã, thị trấn mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn số cán bộ kiêm cộng tác viên dân số - gia đình & trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố của UBND tỉnh Nam Định
  27/QĐ-UBND    23/01/2013 Về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2020
  09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV    11/03/2013 Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ TTtg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
  859/QĐ-UBND    15/03/2013 Về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 của UBND Nghệ An
  528/QĐ-UBND    21/03/2013 Về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Bình.
  516/QĐ-UBND    26/03/2013 Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2020
  601/QĐ-LĐTBXH    12/04/2013 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013
  605/QĐ-TTg    18/04/2013 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
  349/QĐ-UBND    24/05/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??