Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  297/QĐ-UBND    18/06/2012 Về việc ban hành kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2012 - 2015 của UBND tỉnh Bình Định
  2522/CT-BVHTTDL    26/07/2012 Ban hành Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
  2744/QĐ-BVHTTDL    27/06/2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
  Số 401/QĐ-TĐC    25/03/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN
  Số 18/2009/TT-BKHCN    26/06/2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM”
  Số 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN    05/07/2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/2000/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 24/01/2000 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CHO TRẺ EM.
  Số 129/CT-BVHTTDL    22/06/2010 TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CHO TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  Số 975/QĐ-TTg    20/07/2006 VIỆC CẤP MỘT SỐ LOẠI BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
  Số: 03/2000/CT-TTg    24/01/2000 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CHO TRẺ EM
  Số: 181/2004/NĐ-CP    29/10/2004 NGHỊ ĐỊNH VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI (Trích)

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??