Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  647/QĐ-TTg    26/04/2013 Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020
  998/QĐ-UBND    02/07/2013 Cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 239/QĐ-TTg của UBND tỉnh Bắc Giang
  55a/2013/QĐ-TTg    04/10/2013 Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
  30/2013/TT-BYT    14/10/2013 Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
  87/2011/NĐ-CP    27/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
  18/2011/NĐ-CP    17/03/2011 Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
  Số: 02/2010/TT-BYT    15/01/2010 BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BỔ SUNG SỬ DỤNG CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
  Số: 1053/QĐ-BYT    02/04/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN NHIỄM HIV CHO TRẺ DƯỚI 18 THÁNG TUỔI
  Số: 589/QĐ-BLĐTBXH    11/05/2009 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC    14/08/2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??