Thông tin tìm kiếm

Từ khóa:

Danh sách văn bản

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
  419/QĐ-CT    13/05/2013 Về việc lựa chọn các xã, phường, thị trấn để xây dựng và thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng của UBND tỉnh Tuyên Quang
  881/QĐ-LĐTBXH    13/06/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2013
  2083/QĐ-UBND    12/07/2013 Về việc đổi tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành phố Cần Thơ thành Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  2158/QĐ-TTg    11/11/2013 Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015
  34/2012/QĐ-UBND    23/05/2012 Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  QĐ 267/QĐ-TTg    22/02/2011 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
  865/QĐ-LĐTBXH    12/07/2012 Quyết định Bổ sung Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
  TT 30/2011/TT_BLĐTBXH    24/10/2011 Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH (trong đó có các chỉ tiêu BVCSTE)
  113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH    03/08/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
  4/2011/TT-BLĐTBXH    25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??