Bài viết chuyên đề

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương, chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô, tiếp đó là tổ chức thực hiện chặt chẽ, có bài bản ở cơ sở.


Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Công ước LHQ về quyền trẻ em đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới ký và phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy mà vấn đề quyền của trẻ em đã được các quốc gia đặt lên hàng đầu trong chương trình lập pháp và được đưa vào chiến lược hoặc chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Công ước về quyền trẻ em cũng đã mở đường cho việc tăng cường bảo vệ trẻ em theo quan điểm hệ thống, bảo đảm cho trẻ em quyền được bảo vệ, không bị xâm hại, xao nhãng, bạo lực, bóc lột và phân biệt đối xử. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm cả thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em.


Nâng cao nhận thức của gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (năm 1990) và ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 1991) tới nay, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với lĩnh vực này.


Xóa bỏ lao động trẻ em - một việc làm cấp bách

Tương lai của thế giới phụ thuộc vào trẻ em. Thế nhưng, cuộc sống của trẻ em hiện nay đang khiến người ta phải lo ngại. Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp bao gồm cả hỗ trợ tài chính, ngăn chặn hiện tượng bóc lột, cưỡng bức lao động trẻ em, nhưng tình trạng sử dụng lao động trẻ em toàn cầu không có dấu hiệu giảm bớt.


Luật pháp quốc tế về quyền tham gia của trẻ em

Sự tham gia là một chủ đề rộng với nhiều cách hiểu khác nhau. Trong thực tế trẻ em luôn được tham gia vào cuộc sống: ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, trong cộng đồng…Sự tham gia đó đôi khi là tình nguyện, đôi khi bị bắt buộc và bị bóc lột.


Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về việc tham gia thúc đẩy quyền trẻ em

Cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ngày càng quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em (BVCSTE), bước đầu tạo cho trẻ có điều kiện được thực hiện đầy đủ các quyền của mình cũng như tạo môi trường sống an toàn, phát triển hài hòa của trẻ.


Về việc chế định quyền trẻ em trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quyền trẻ em ở nước ta đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và được cụ thể hóa trong nhiều bộ luật và luật. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều tiến bộ trong việc chế định quyền trẻ em, tuy nhiên, vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.


Cần bổ sung thêm chính sách đối với một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký quyết định ban hành lần đầu tiên vào năm 1991 và được bổ sung, sửa đổi vào năm 2004.


Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Các quyền được tham gia của trẻ em (child participation rights) vừa phản ánh một trong những nguyên tắc bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em, đó là tôn trọng trẻ em với tư cách con người và công dân, vừa là một nhóm quyền cần được nghiên cứu sâu sắc hơn, nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức để các quyền cụ thể trong nhóm quyền này được thực hiện trong thực tiễn cuộc sống. Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình ra quyết định có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống trẻ em và đáp ứng các quyền của trẻ em, đặc biệt trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật.  


Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Công ư­ớc LHQ về quyền trẻ em đã đ­ược hầu hết các quốc gia trên thế giới ký và phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy mà vấn đề quyền của trẻ em đã đ­ược các quốc gia đặt lên hàng đầu trong chư­ơng trình lập pháp và đ­ược đư­a vào chiến l­ược hoặc chư­ơng trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Công ­ước về quyền trẻ em cũng đã mở đư­ờng cho việc tăng c­ường bảo vệ trẻ em theo quan điểm hệ thống, bảo đảm cho trẻ em quyền đư­ợc bảo vệ, không bị xâm hại, xao nhãng, bạo lực, bóc lột và phân biệt đối xử. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm cả thiện môi tr­ường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


LIÊN KẾ WEBSITE

Thư viện ảnh

Lượt truy cập: 1014595

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??