Sự kiện nổi bật

Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong việc đảm bảo quyền trẻ em và vấn đề dinh dưỡng để phát triển”

Ngày 2/4/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp cùng tổ chức UNICEF, tổ chức Alive and Thrive tổ chức Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong việc đảm bảo quyền trẻ em và vấn đề dinh dưỡng để phát triển”. Tham dự hội thảo có đồng chí Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội, ngài Dan Toole, Giám đốc khu vực của UNICEF, các đại biểu tham dự IPU 132 tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của các nghị sỹ, các nhà hoạch định chính sách đối với trẻ em, hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm ngày Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em của Liên hợp quốc; thúc đẩy vai trò và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghị sỹ trong khu vực và quốc tế về vấn đề bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ và mối liên quan giữa vấn đề phát triển dinh dưỡng với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc tại Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã cảm ơn và hoan nghênh các đại biểu đã có mặt tại Hội thảo để cùng thảo luận về vai trò quan trọng của Nghị sĩ đối với sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội có vai trò then chốt trong việc đảm bảo quyền trẻ em, nhất là hoạch định khuôn khổ pháp lý và là cơ quan giám sát, thúc đẩy Chính phủ trong việc thực thi chính sách pháp luật đã ban hành. Đồng thời, Quốc hội còn là thiết chế đại diện, kết nối với người dân, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân về những chính sách được triển khai và quan trọng hơn cả, Quốc hội có vai trò thông qua ngân sách và pháp luật liên quan đến tài chính, thương mại và các chính sách giúp huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền con người nói chung, trẻ em và dinh dưỡng cho trẻ em nói riêng.

Toàn cảnh Hội thảo
Hội thảo đã được nghe chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của các chuyên gia quốc tế, đại diện UNICEF, các quốc gia làm tốt trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất những khuyến nghị lập pháp, hoặc hoạch định chính sách đề đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em ở mỗi nước, góp phần đem lại những thay đổi hiệu quả hơn về lập pháp và hoạch định, thực thi chính sách tại từng quốc gia và toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực đảm bảo quyền lợi của trẻ em và vấn đề dinh dưỡng cho trẻ.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??