Sự kiện nổi bật

IPU-132 thảo luận về quyền tiếp cận y tế của phụ nữ và trẻ em

Trong ngày làm việc thứ tư, 31/3, bên cạnh phiên họp của Đại hội đồng, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền tiếp tục phiên làm việc thứ 2 bàn về “Quyền cơ bản về tiếp cận y tế vai trò của Quốc hội trong việc giải quyết những thách thức quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe của phụ nữ và trẻ em”.

Nghị viện các nước có tỉ lệ tử vong cao ở bà mẹ trẻ em và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dành sự quan tâm đặc biệt tới phiên thảo luận này.
Các đại biểu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huy động nguồn lực tài chính và đưa ra các quy định cụ thể về chăm sóc bà mẹ, trẻ em.
Các đại biểu cũng đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm giúp phụ nữ và trẻ em tăng cường tiếp cận với các dịch vụ y tế như nâng cao trách nhiệm cộng đồng, kêu gọi hỗ trợ từ Chính phủ, các tổ chức nhân đạo và các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới.
Hầu hết các đại biểu IPU 132 đều cho rằng, huy động tài chính là vấn đề quan trọng nhất giúp phụ nữ và trẻ em toàn cầu được tiếp cận với dịch vụ y tế bên cạnh một số yếu tố khác như luật pháp, nhận thức, và chất lượng dịch vụ y tế ở các nước.
Tại phiên họp, đoàn Việt Nam cũng đưa ra kiến nghị với Nghị viện các nước cần chú trọng việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản luật liên quan tới công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đồng thời đẩy mạnh việc giám sát tổ chức thực hiện các văn bản luật nêu trên và ban hành các giải pháp chính sách tổng thể để thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe toàn diện đối với bà mẹ, trẻ em...
Việt Nam cũng đề nghị IPU thường xuyên tạo diễn đàn để các quốc gia thành viên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực y tế, nhất là về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; thông tin về việc thực hiện Nghị quyết này.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??