Sự kiện nổi bật

Ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam năm 2015

Sáng 11/4/2015, tại Bắc Giang đã diễn ra Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Thứ trưởng Đào Hồng Lan và Chủ tịch Hội Trần Thị Thanh Thanh đã ký Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2015.

Cũng tại Hội nghị này, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã được bầu làm Ủy Viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa II, nhiệm kì 2013 - 2018. Thứ trưởng Doãn Mẫu Diệp tiếp tục tham gia làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội.
Để biểu dương kết quả hoạt động tích cực của các thành viên Hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã quyết định tặng bằng khen cho 04 tập thể và 01 cá nhân là thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã thông qua Nghị quyết Hội nghị, trong đó nếu rõ kết quả công tác Hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến cho các nội dung chính của dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Một số hình ảnh tại lễ ký kết.

 

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Website này mang lại ích lợi gì??